هندوستان

هندوستان

گوناگون
«کلیم»  ،پسربچه ای در کشور هندوستان به بیماری عجیبی مبتلا شده ، او که به دلیل همین بیماری از مدرسه اخراج شده  به  «ابلیس»  شهرت یافته ! او ...
1