ساختمان

ساختمان

images
ساختمان

شرکت ساختمانی هلندی به نام VolkerWessels استفاده از پلاستیک بازیافتی را برای پوشش‌دهی جاده‌ها در برنامه خود قرار داده و اعلام کرده که رویکرد آن بطور چشمگیری باعث ...
0